Atık Türleri ve Puan Tablosu


Kağıt ve Karton Atık
Kağıdın geri dönüşümü ile kullanılan hammadde miktarında önemli oranda tasarruf sağlanması ve ekonomik değerinin yüksek olması nedeniyle önemlidir

Plastik Atık
Plastik, pek çok tüketici ürününün bir bileşeni olup, imalat sanayinin çıktı ve nihai ürünlerinin çoğunu oluşturur. Bununla birlikte, bütün plastikler aynı değildir ve bu, hepsinin aynı şekilde bertaraf edilip geri dönüştürülemeyeceği anlamına gelir.

Metal Atık
Metal, yeryüzü tabakasını oluşturan çeşitli minerallerin işlenerek saflaştırılması sonucunda üretilir.

Bitkisel Atık Yağ
Bitkisel yağlar, zeytin, ayçiçeği, mısır, pamuk, soya, kanola ve aspir gibi yağlı bitki tohumlarından elde edilen yağların genel adıdır.

Elektronik Atık
Elektronik eşyalar, ev, okul ve ofis gibi gündelik hayatın her alanında yaygın şekilde kullanılmaktadır. Gündelik işlerimizi kolaylaştırmaktadır.

Atık Pil
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine doğrudan dönüştürerek bünyesinde depolayan cihazlara pil denir. Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş pillere “Atık Pil" denir.

 

ATIK PUAN TABLOSU

ATIK ADIPUANIBİRİM
PİL10ADET
KARIŞIK DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLAR35KG
BİTKİSEL ATIK YAĞ100LİTRE
KÂĞIT VE KARTON 100KG
PLASTİK120KG
METAL150KG