Ayrı Biriktirme Nasıl Olacaktır?

Ayrı biriktirilecek atıklar, diğer atıklar ile karıştırılmadan sizlere dağıtılan 70 litrelik ambalaj kutusu, 5 litrelik bitkisel atık yağ bidonu veya marketlerden aldığınız poşetlere konulmalıdır.

Kağıt ve Karton Atıklar, kıvrım yerlerinden düzleştirilerek istiflenmelidir.Plastik, Cam ve Metal Kutularda; İçleri  BOŞALTILMALI,TEMİZLENMELİ,KURUTULMALIDIR